Grupa dzieci trzyletnich.
W roku szkolnym 2021/2022 prowadzą ją:

mgr Halina Kruczyńska
mgr Marlena Bednarczyk

Małgorzata Martyka

Grupa pracuje od 07.00 – 17.00

My jesteśmy Krakowiacy,
zawsze chętni i gotowi do pracy.
Wesoło i ładnie bawimy się w kole,
bo kochamy nasze przedszkole.

Po skończonej zabawie sprzątamy,
zabawki na półkach układamy.
Wszyscy bardzo się lubimy
w naszym przedszkolu bawiąc się uczymy.