GRUPA II “KRAKOWIACY”
Grupa dzieci trzyletnich

Nauczycielki
mgr Aleksandra Tusińska

mgr Sylwia Rogozik

Grupa pracuje od 8:00 – 16:30

My jesteśmy Krakowiacy,

zawsze chętni i gotowi do pracy.


Wesoło i ładnie bawimy się w kole,


bo kochamy nasze przedszkole.

Po skończonej zabawie sprzątamy,

zabawki na półkach układamy.


Wszyscy bardzo się lubimy


w naszym przedszkolu bawiąc się uczymy.