Samorządowe Przedszkole nr 61

„Pod Wawelem”

ul. Rajska 14, 31-124 Kraków
tel. 12 633 35 14

e-mail: p61@mjo.krakow.pl

www.new.przedszkolenr61.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek – piątek: 06.30- 17.30

Przyprowadzanie dzieci do godz. 8.00
Odbiór dzieci do godz. 17.20

Organ prowadzący
Gmina Miejska Kraków, plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny
Małopolski Kurator Oświaty, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków