Jesteś tutaj: Strona Główna / O nas / Nasze Przedszkole

NASZE PRZEDSZKOLE


Misja Przedszkola

Połączenie tradycji oraz najlepszych praktyk w pedagogice i zarządzaniu dla indywidualnego rozwoju dzieci i sprawnego funkcjonowania placówki.

Wizja Przedszkola
Przedszkole jest miejscem, które w pełni zaspokaja potrzeby dziecka, uwzględniając jego indywidualizm oraz rozwijając twórcze postawy.
Przedszkole zapewnia wszechstronny i bezpieczny rozwój, przygotowując dzieci do samodzielności, umiejętności współpracy i rozwiązywania problemów oraz podejmowania ról społecznych
Przedszkole stoi na straży Praw Dziecka, kierując się wartościami takimi jak: prawda, dobro, przyjaźń i szacunek.
Przedszkole stwarza środowisko wspierające rozwój kadry.
W poczuciu współodpowiedzialności za prawidłowy rozwój i wychowanie dziecka, przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, którzy stają się partnerami, uczestniczącymi w codziennym życiu przedszkola.
Przedszkole stanowi integralny element środowiska lokalnego, z którym współpracuje na rzecz jego rozwoju.
Przedszkole działa w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju, przy wykorzystaniu efektywnych strategii zarządzania, przyczyniając się do sprawnego funkcjonowania placówki i jej dalszego rozwoju.

Nasze standardy

Higiena
Dziecko ma swobodny dostęp do toalet i sanitariatów, które zapewniają dzieciom poczucie intymności, bezpieczeństwa i komfortu.
W razie potrzeby dziecko zawsze może liczyć na pomoc osoby dorosłej.

Żywienie
Dzieci mają zapewnioną odpowiednią ilość warzyw i owoców oraz swobodny dostęp do wody mineralnej, a napoje oraz potrawy przygotowywane są bez dodatku cukru.
Dziecko je tyle, ile jest w stanie i ma wpływ na przedszkolne menu.
Uwzględniane są diety dla dzieci zalecane przez lekarzy oraz wynikające z uwarunkowań kulturowych.

Bezpieczeństwo
Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo oraz serdeczną atmosferę, a rodzice na bieżąco uzyskują informacje o swoim dziecku.
Wymogi bezpieczeństwa są spełniane poprzez odpowiednie wyposażenie oraz odpowiednią liczbę opiekunów w czasie pobytu w przedszkolu oraz w czasie wyjść i wycieczek poza teren placówki.
Odbiór dzieci jest możliwy przez prawnych opiekunów i osoby przez nich upoważnione w formie pisemnej.

Adaptacja
Przedszkole posiada program adaptacji dla dzieci nowo przyjętych.
Podczas dni otwartych, dzieci wraz z rodzicami poznają przedszkole, jego organizację i formy pracy oraz nauczycieli i pracowników przedszkola.
Rodzice aktywnie uczestniczą w okazjonalnych uroczystościach na terenie przedszkola.

Opieka
Dziecko ma zapewnioną możliwość odpoczynku i relaksacji w wybranym przez siebie czasie.
Przedszkole zapewnia ćwiczenia i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
Przedszkole umożliwia dzieciom wszechstronny rozwój, promuje uzdolnienia i wyrównuje szanse edukacyjne.

Warunki zewnętrzne
Bardzo dobra lokalizacja w centrum miasta z miejscami parkingowymi w pobliżu przedszkola.
Ogród wyposażony w architekturę przeznaczoną dla wszystkich dzieci – zgodną ze standardami bezpieczeństwa – oraz bezpieczne strefy wyłożone nawierzchnią tartanową.
Tereny zielone w przestrzeni ogrodu przedszkolnego.

Warunki wewnętrzne
Przytulnie, funkcjonalnie i estetycznie urządzone sale dydaktyczne.
Pracownia komputerowa.
Sala przystosowana do realizacji zajęć dodatkowych, występów, spotkań.
Duże zasoby systematycznie aktualizowanych pomocy dydaktycznych.
Bogato wyposażona garderoba przedszkolna zawierająca stroje ludowe oraz zestawy strojów i rekwizytów wykorzystywanych do inscenizacji bajek i przedstawień

HYMN PRZEDSZKOLA

Historia
W związku z uroczystością nadania Przedszkolu imienia „Pod Wawelem” (Uchwała nr CXVI/1214/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 61 w Krakowie, ul. Rajska 14) Pan J. Raputa, tata Soni, ułożył słowa naszego hymnu przedszkolnego, a Rodzice naszych przedszkolaków ułożyli wierszyki dla każdej z grup.