Dyrekcja Przedszkola nr 61 „Pod Wawelem” informuje wszystkich Rodziców, iż w sprawach dotyczących problemów wychowawczo-dydaktycznych dzieci można uzyskiwać bezpłatną pomoc psychologiczną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej współpracującej z naszym przedszkolem.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
31-067 Kraków, ul. Chmielowskiego 1
tel. 12 430-50-52
       12 660-07-90
       12 660-07-70
       12 660-07-91 fax
e-mail: ppp1.krakow@interia.pl
Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00
Psycholog: mgr Elżbieta Kawa

tel. 12 660-07-79

ppp1ekawa@gmail.com

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców do kontaktu z psychologiem mającym pod opieką przedszkole. Oferta poradni obejmuje:
  • diagnozę psychologiczną dziecka, w tym badanie gotowości szkolnej,
  • zajęcia wspomagające rozwój dziecka,
  • porady i konsultacje dla rodziców,
  • terapię logopedyczną oraz terapię rodzinną,
  • wydawanie orzeczeń oraz opinii o wczesnym wspomaganiu.
Terminy przyjęć:

poniedziałek 8.00-12.00
wtorek 13.00 – 17.00
środa 14.00 – 18.00
czwartek 08.00 – 12.00
piątek 13.00 – 17.00

Wizyty psychologa mgr Elżbiety Kawa na terenie przedszkola:
1-szy wtorek miesiąca 15.00 – 17.00. Zeszyt do zapisu chętnych Rodziców ma wizytę znajduje się u Dyrekcji Przedszkola.

Terminy przyjęć w Poradni po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.