Dyrekcja Przedszkola nr 61 „Pod Wawelem” informuje wszystkich Rodziców, iż w sprawach dotyczących problemów wychowawczo-dydaktycznych dzieci można uzyskiwać bezpłatną pomoc psychologiczną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej współpracującej z naszym przedszkolem.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
Kraków, ul. Chmielowskiego 1
tel. 12 430-50-52
e-mail: www.poradnia.oswiata.org.pl (sekretariat)
Psycholog: mgr Matylda Borowska
Terminy przyjęć:

poniedziałek 13.00 – 17.00
wtorek 15.00 – 19.00
środa 09.00 – 13.00
czwartek 09.00 – 13.00
piątek 09.00 – 13.00

Wizyty psychologa mgr Matyldy Borowskiej na terenie przedszkola:
1-szy poniedziałek miesiąca 15.00 – 17.00.
Terminy przyjęć w Poradni po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.
Telefon kontaktowy do gabinetu nr 13,
psycholog mgr Matyldy Borowskiej: 12 660-07-83.