GRUPA V “LAJKONIKI”
Grupa dzieci pięcioletnich

Nauczycielki
mgr Halina Kruczyńska
mgr Sabina Bułat

Grupa pracuje od: 7:00 – 17:00

Kto rozrzucił dużo liści?

Wiatr to? Czy też Hejnaliści?

Kto sikorkom zjadł okruszki?

Gołąb czy Wawelskie Duszki?

Kto swym paniom doda pracy?

Pan Kazimierz? Nie ? to Żacy!

Kto pomysły ma diabelskie?

Smoki z bajki? Nie, Wawelskie!

Kto przedszkole wnet rozwali?

Przecież Krakowiacy Mali.

Skąd harmider, skąd te krzyki?

Hałas tam, gdzie Lajkoniki!


Lecz pamiętać wszyscy muszą,


że to malcy z piękną duszą.