Grupa dzieci pięcioletnich.
W roku szkolnym 2021/2022 prowadzą ją:

mgr Dorota Horwat-Machno

mgr Aleksandra Tusińska

Grupa pracuje od 07.00 – 17.15

Kto rozrzucił kupę liści?
Wiatr to? Czy też Hejnaliści?

Kto sikorkom zjadł okruszki?
Gołąb czy Wawelskie Duszki?

Kto swym paniom doda pracy?
Pan Kazimierz? Nie ? to Żacy!

Kto pomysły ma diabelskie?
Smoki z bajki? Nie, Wawelskie!

Kto przedszkole wnet rozwali?
Przecież Krakowiacy Mali.

Skąd harmider, skąd te krzyki?
Hałas tam, gdzie Lajkoniki!
Lecz pamiętać wszyscy muszą,
że to malcy z piękną duszą.