Grupa dzieci sześcioletnich.
W roku szkolnym 2021/2022 prowadzą ją:

mgr Anna Skupień

mgr Beata Godzic

Grupa pracuje od 07.45 – 16.45

W bardzo starym grodzie Kraków
mieszka wielu, wielu Żaków.
Chociaż pracy mają wiele.
Każdy z nich naukę lubi
i Żak z Żakiem się nie czubi.
Na zabawę i naukę mają czas.
Wszyscy oni mówią wraz:
Ucz się Żaczku, ucz,
bo nauka to potęgi klucz!