GRUPA VII “ŻACY”
Grupa dzieci sześcioletnich

Nauczycielki
mgr Bogumiła Majewska
mgr Anna Skupień
mgr Małgorzata Wątor

Grupa pracuje od: 7:30 – 16:30

W bardzo starym grodzie Kraków
mieszka wielu, wielu Żaków.

Chociaż pracy mają wiele.
Każdy z nich naukę lubi
i Żak z Żakiem się nie czubi.

Na zabawę i naukę mają czas.
Wszyscy oni mówią wraz:
Ucz się Żaczku, ucz,
bo nauka to potęgi klucz!