Grupa dzieci sześcioletnich.
W roku szkolnym 2019/2020 prowadzą ją:

mgr Bogumiła Majewska

mgr Małgorzata Wątor

mgr Halina Kruczyńska

Grupa pracuje od 07.45 – 16.30

W bardzo starym grodzie Kraków
mieszka wielu, wielu Żaków.
Chociaż pracy mają wiele.
Każdy z nich naukę lubi
i Żak z Żakiem się nie czubi.
Na zabawę i naukę mają czas.
Wszyscy oni mówią wraz:
Ucz się Żaczku, ucz,
bo nauka to potęgi klucz!