Dnia 8 listopada 2019r. odbyła się Uroczysta Akademia z okazji 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W czasie uroczystości nastąpiło odśpiewanie Hymnu Państwowego wraz z uroczystym ceremoniałem Pocztu Sztandarowego oraz zostały zaprezentowane przez każdą grupę pieśni patriotyczne według poniższego programu:

  • I gr. ?Paziowie? ? ?Płynie Wisła, płynie?, autor: Kazimierz Hoffman, pieśń patriotyczna; 
  • II gr. ?Krakowiacy? ? ?Czerwone jabłuszko? autor: nieznany, pieśń ludowa;
  • III gr. ?Hejnaliści? ? ?Hej, hej ułani malowane dzieci?, autor: nieznany, pieśń wojskowa;
  • IV gr. ?Smoki Wawelskie? ? ?Przybyli ułani pod okienko?, autor: Feliks Gwiżdż Kolberg, pieśń wojskowa;
  • V gr. ?Lajkoniki? ??Pierwsza Kadrowa?, autor: Wacław, Kazimierz Łęcki, pieśń legionowa;
  • VI gr. ?Duszki Wawelskie? ? ?My pierwsza brygada?, autor: kpt. Andrzej Brzuchal-Sikorski, melodia ludowa;
  • VII gr. ?Żacy? ? ?Szara piechota?, autor: Bolesław Lubicz-Zahorski, pieśń wojskowa.

Podczas Akademii przedszkolaki wysłuchały krótkich informacji na temat Święta Niepodległości. Następnie dzieci z najstarszych grup złożyły kwiaty na grobie Józefa Piłsudskiego na Wawelu w Krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, a dzieci z młodszych grup złożyły kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy zbiegu ulic Wenecji i Garncarskiej.

POWRÓT DO GALERII