Jesteś tutaj: Strona Główna / Programy i innowacje

PROGRAMY I INNOWACJE

Projekty edukacyjne

„Klub Mleczaka”
Realizator: nauczyciele przedszkola

Ogólnopolski projekt, który ma na celu edukację z zakresu profilaktyki stomatologicznej oraz zmianę nawyków higienicznych dzieci i dorosłych. Inicjatywa powstała z myślą o najmłodszych, ponieważ w tym wieku bardzo istotne jest wytworzenie trwałego nawyku higieny jamy ustnej, poprzez regularne szczotkowanie zębów, a także spożywanie odpowiednich pokarmów.

„Mały miś w świecie wielkiej literatury”
Realizator: nauczyciele przedszkola

Głównym celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Dzieci w aktywny sposób są wprowadzane w świat literatury, która przekazuje wartości moralne i propaguje prawa dziecka. Efektem tego projektu jest rozbudzenie zaciekawienia książkami, jako źródłem wiedzy oraz rozwijanie kreatywności i innowacyjności.

Innowacje pedagogiczne

„Poznajemy zawody”
Autor: Jolanta Bajor

Przybliżenie wiadomości na temat zawodów, uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka oraz wyrabianie w dzieciach etosu pracy to główny cel wprowadzonej innowacji. Opierać się ona będzie ona nie tylko na obecności w przedszkolu przedstawicieli różnych zawodów, ale także na wychodzeniu dzieci i poznawaniu specyfiki pracy „od kuchni”.

„Przedszkolaki żyją zdrowo i sportowo”
Autor: Agnieszka Paśko

Celem głównym jest propagowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie sprawności ruchowej oraz podnoszenie wydolności organizmu. To przede wszystkim aktywne włączanie przedszkolaków do zabaw ruchowych rozwijających pamięć, kształtujących osobowość dziecka oraz samodzielność, zdyscyplinowanie, współpracę i współdziałanie.