Dzieci z grup I – IV udadzą się do Wojewódzkiej Biblioteki przy ul. Rajskiej 1  na spotkanie pt. “Pierwsza wizyta”.

Harmonogram wyjść:

Grupa I:            21.03 (wtorek), godz. 10:00

Grupa II:           23.03 (czwartek), godz. 10:00

Grupa III:          29.03 (środa), godz. 10:00

Grupa IV:          13.04 (czwartek), godz. 10:00