Zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie podsumowujące I semestr działalności wychowawczo-dydaktycznej oraz omówienie spraw bieżących.

Zebranie odbywać się będzie w terminach:

23.01. godz. 15.30 – grupa I, II, III

24.01. godz. 15.30 – grupa IV, V, VI, VII

Zebranie rozpocznie się w sali relaksacyjnej spotkaniem ogólnym z Dyrektorem przedszkola, a następnie z Nauczycielami grup w salach dydaktycznych.