Z przyczyn od nas niezależnych, spotkanie z instruktorami z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami zostanie przeniesione na grudzień.